εξετάσεις 2

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ ́ αριθμ. Φ.251/139828/Α5/6-12-2023 (ΦΕΚ 7022 Β ́/13-12-2023) Υπουργικής Απόφασης που αφορά συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής(Ε.Β.Ε.)

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου