Δήλωση Ημέρας και ώρας χρήσης του Εργαστηρίου

Πρόγραμμα εργαστηρίου Η Υ 23 24 1

Πίνακας Διάρκειας Μαθημάτων και Διαλειμμάτων

ΩΡΕΣΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1η ΩΡΑ08:2009:0510 ΛΕΠΤΑ
2η ΩΡΑ09:1510:0010 ΛΕΠΤΑ
3η ΩΡΑ10:1010:5010 ΛΕΠΤΑ
4η ΩΡΑ11:0011:405 ΛΕΠΤΑ
5η ΩΡΑ11:4512:255 ΛΕΠΤΑ
6η ΩΡΑ12:3013:105 ΛΕΠΤΑ
7η ΩΡΑ13:1513:45

Ημερολόγιο χρήσης Εργαστηρίου για χρήσεις άλλες, εκτός της διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής

Σημαντική Σημείωση

Η Δήλωση Ημερομηνίας και ώρας χρήσης του Εργαστηρίου Η/Υ, γίνεται τουλάχιστον δύο ημέρες πριν τη χρήση και ύστερα από επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Εργαστηρίου Η/Υ του Σχολείου. Για το Σχολικό Έτος 2023 2024, Υπεύθυνος είναι ο Πέντσας Παναγιώτης, ΠΕ86