Σκοπός & Στόχοι Διαδικτυακού Τόπου

Σκοπός του Επίσημου Διαδικτυακού Τόπου του Σχολείου μας είναι, να εξελιχθεί στον σημαντικότερο  ηλεκτρονικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ μαθητών/τριών, γονέων – κηδεμόνων και εκπαιδευτικών.

Για να επιτευχθεί αυτό ευελπιστούμε ο Νέος Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος του Σχολείου μας να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με ενσυναίσθηση για τις ανάγκες ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών, όλων των μελών της σχολικής μας Κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, να παρέχει υπηρεσίες, με απλό, αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο. Υπηρεσίες όπως:

  1. Ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στα εκπαιδευτικά ζητήματα του Σχολείου μας
  2. Ενημέρωση έγκαιρα, στους/τις τελειόφοιτους, για την τρέχουσα επικαιρότητα, για ζητήματα που αφορούν στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
  3. Δυνατότητα αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού το οποίο οργανώνεται από τους/τις εκπαιδευτικούς στις Σελίδες και Κατηγορίες του Διαδικτυακού Τόπου.
  4. Προβολή των Δράσεων και Δραστηριοτήτων του Σχολείου μας.
  5. Παροχή σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας, με χρήση φορμών επικοινωνίας
  6. Παρουσίαση των βασικών χώρων του Σχολείου μας.
  7. Δυνατότητα αξιοποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο, του προγραμματισμού της χρήσης των εργαστηρίων και ειδικότερα του εργαστηρίου Πληροφορικής
  8.  Διαχείριση και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, διαχρονικά, χωρίς απαίτηση από τους/τις Εκπαιδευτικούς για ειδικές τεχνικές γνώσεις.
  9. Καταγραφή και αξιοποίηση των απόψεων των αναγνωστών και χρηστών των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξη των υπηρεσιών που παρέχονται.
  10. Καθιέρωση ενδοσχολικών επιμορφώσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας.   

Προσωπικά Δεδομένα

Δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται στους/στις μαθητές/μαθήτριες , για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση της οικίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα και με την Αρχή Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.