20231207 111018

Ένα ξεχωριστό μάθημα που σώζει ζωές…

Το Λύκειό μας, ακολουθώντας ανελλιπώς το πρόγραμμα των δράσεων που έχεισχεδιάσει για τη φετινή σχολική χρονιά, προσφέρει στη μαθητική κοινότητα τηνευκαιρία να ευαισθητοποιηθεί γύρω από ποικίλα ζητήματα. Έτσι, την Πέμπτη 7Δεκεμβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριές της Α΄ και της Διαβάστε περισσότερα