Νομοθεσία σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

  • Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΥΑ 82785/Δ2/24-7-2023, ΦΕΚ 4768/Β/27-07-2023)
  • Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70) (ΥΑ Φ.253/11812/Α5/28-01-2020, ΦΕΚ 345/Β/7-2-2020)
  • Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α’) (ΥΑ Φ.251/25089/Α5/20-2-2020, ΦΕΚ 643/Β/27-2-2020)
  • Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25). (Απόφαση Φ.251/119188/Α5/29-09-2022, ΦΕΚ 5136/Β/03-10-2022)
  • Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’). (ΥΑ Φ.253/143554/Β6/12−11−2010 με όλες τις αλλαγές).

Πηγή άρθρου: ΔΔΕ Φλώρινας