Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Το εργαστήριο

Τα πειράματα – Ενδεικτικές φωτογραφίες

Πείραμα Ερατοσθένη

Το πείραμα του Ερατοσθένη στο ΓΕΛ. ΣΟΡΩΝΗΣ 2019

Το πείραμα του Ερατοσθένη στο ΓΕΛ. ΣΟΡΩΝΗΣ 2018