Ιστορία του Σχολείου

Στο πλαίσιο των Δράσεων των Σχολικών Ομίλων, για το τρέχον Διδακτικό έτος (2023-2024), έχει συσταθεί Όμιλος μαθητών/τριών με υπεύθυνη Καθηγήτρια την Φιλόλογο κ. Όλγα Κομιζόγλου, που θα αναλάβει να κάνει έρευνα για την Ιστορία του Σχολείου μας.