Οι Απόψεις σας για τον Διαδικτυακό Τόπο του Σχολείου

Μία αξιόλογη ιστοσεελίδα

28 Νοεμβρίου 2023

Η ιστοσελίδα του ΓΕΛ Σορωνής είναι περίετεχνα στημένη, λειτουργική και ελκυστική ως προς την παρουσίαση, τα χρώματα κ.α .

Γιόλα Πελεκάνου

Άριστο

2 Νοεμβρίου 2023

Αξιολόγηση παρουσίαση του σχολείου και των δράσεων του

Περάκη Δέσποινα

Συγχαρητήρια ...

2 Νοεμβρίου 2023

Συγχαρητήρια Παναγιώτη, άριστη εμφάνιση, πολύ καλή δομή και περιεχόμενο. Το καλό θα πρέπει να αναγνωρίζεται. Τέποιες προσπάθειες αποτελούν παράδειγμα για βελτίωση.

Σ.Π.