Φυσική Β΄ Θετικού Προσανατολισμού: Παράδειγμα άσκησης Θερμοδυναμικής

ΕΔΩ θα βρείτε ένα παράδειγμα άσκησης Θερμοδυναμικής για την επανάληψή σας!

Σημείωση: Ότι είναι κόκκινο  ή σε κόκκινο πλαίσιο είναι εκτός με βάση τις φετινές οδηγίες, αλλά ο τρόπος επίλυσης της άσκησης  στο σύνολο της είναι ο ίδιος. Το WAB θα μπορούσε να είναι στα δεδομένα του προβλήματος!