Υλικό Ασύγχρονης & Σύγχρονης στη Φυσική Θετικού ΠροσανατολισμούΒ΄ Λυκείου

Το υλικό που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class καθώς και τις σημειώσεις της σύγχρονης διδασκαλίας θα βρείτε παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ηλεκτρικό πεδίο

 

Εργαστήριο Πυκνωτών με προσομοίωση PhET

Χρησιμοποιείστε την παραπάνω προσομοίωση και συμπληρώστε τα παρακάτω φύλλα εργασίας:

  • 5.9 Πυκνωτής και Χωρητικότητα

            ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

            ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

  • 5.10 Ενέργεια αποθηκευμένη σε φορτισμένο πυκνωτή

            ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

            ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ