ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Παρακάτω μερικές πολύ καλές προσομοιώσεις χρήσιμες για την κατανόηση στο κεφάλαιο του ηλεκτρομαγνητισμού και για την επίλυση κάποιων ασκήσεων.

 

      Στις προσομοιώσεις επιλέγοντας μπορείτε να ελέγχετε πολλές από τις παραμέτρους.