Πληροφορική (ΑΕΠΠ): Παρουσιάσεις - Φύλλα Εργασίας - Ασκήσεις - Θέματα Εξετάσεων - Λύσεις

Εδώ θα βρείτε σημειώσεις, παρουσιάσεις*, θέματα εξετάσεων, λύσεις και φύλλα εργασίας με ασκήσεις για το μάθημα:

 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΚΕΦ. 1ο - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

 1. Ανάλυση Προβλήματος (1.1 - 1.3, παρουσίαση)
 2. Ανάλυση Προβλήματος (1.4 - 1.6, παρουσίαση)
 3. Ερωτηματολόγιο (Κεφ. 1)

 

ΚΕΦ. 2ο - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

 1. Βασικές έννοιες αλγορίθμων (2.1 - 2.3, παρουσίαση)
 2. Δομή ακολουθίας & επιλογής (2.4.1 & 2.4.2, παρουσίαση)
 3. Δομή επανάληψης (2.4.5, παρουσίαση)


ΚΕΦ. 3ο - ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

 1. Δομές Δεδομένων (3.1-3.2, παρουσίαση)
 2. Πινακας - Στοίβα - Ουρά (3.3-3.5, παρουσίαση)
 3. Αναζήτηση - Ταξινόμηση (3,6-3.7, παρουσίαση)

 

ΚΕΦ. 4ο - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 1. Ανάλυση προβλημάτων (4.1, παρουσίαση)

 

ΚΕΦ. 6ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

 1. Φυσικές και τεχνιτές γλώσσες - Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων (6.3-4, παρουσίαση)
 2. Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα (6.7, παρουσίαση)
 3. Τετράδιο Εργασιών: Δραστηριότητες ΔΤ1 και ΔΣ1 (σελ. 57-8, 58-9)

 

ΚΕΦ. 7ο - "ΓΛΩΣΣΑ"

 1. Γλώσσα (7.1-4, παρουσίαση)
 2. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού (7.5-8, παρουσίαση)
 3. Δομή προγράμματος (7.9-10, παρουσίαση)

 

ΚΕΦ. 8ο - ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 1. Λογικές εκφράσεις (8.1, παρουσίαση)
 2. Δομή επιλογής (8.1.1, παρουσίαση)
 3. Δομή επανάληψης (8.2, παρουσίαση)

 

ΚΕΦ. 9ο - ΠΙΝΑΚΕΣ

 1. Μονοδιάστατοι πίνακες (9.1-2, παρουσίαση)
 2. Πολυδιάστατοι πίνακες (9.3-4, παρουσίαση)

 

ΚΕΦ. 10ο - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Yποπρογράμματα (10.1-4, παρουσίαση)
 2. Διαδικασίες & Συναρτήσεις (10.5.1-2, παρουσίαση)
 3. Πραγματικές & τυπικές παράμετροι (10.5.3, παρουσίαση)

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ

 1. Βιβλίο
 2. Ενδεικτικές Λύσεις Ασκήσεων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΑΛΛΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Δένδρα (1.3.2, παρουσίαση)
 2. Γράφοι (1.3.3, παρουσίαση)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

 1. Κτίζοντας Αντικειμενοστραφή Προγράμματα (4.1-3, παρουσίαση)
 2. Κληρονομικότητα (4.3-4, παρουσίαση)
 3. Πολυμορφισμός (4.5, παρουσίαση)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΕΚΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Κατηγορίες λαθών (5.1, παρουσίαση)
 2. Μέθοδος ελέγχου "Μαύρο κουτί" (5.2.5, παρουσίαση)

 

* Η γκάμα των παρουσιάσεων δεν καλύπτει όλη την ύλη. Γι' αυτό θα πρέπει ν' ανατρέξει κανείς και στο βιβλίο για να την καλύψει.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

 1. 2014: ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 2. 2013: ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 3. 2012: ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 4. 2011: ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 5. 2010: ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Μιχαηλίδη)

 1. Κεφ. 6: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (6.1-3)
 2. Κεφ. 6: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (6.4-7)
 3. Κεφ. 7: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (7.1-8)
 4. Κεφ. 7: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (7.8-10)
 5. Κεφ. 7: Δομή Ακολουθίας
 6. Κεφ. 8: Λογικές εκφράσεις (8.1)
 7. Κεφ. 8 & 2: Απλή και σύνθετη δομή επιλογής -1 (8.1.1 & 2.4.2)
 8. Κεφ. 8 & 2: Απλή και σύνθετη δομή επιλογής -2 (8.1.1 & 2.4.2)
 9. Κεφ. 8 & 2: Πολλαπλή κι εμφωλευμένη δομή επιλογής (8.1.1 & 2.4.3-4)
 10. Κεφ. 8 & 2: Δομή επιλογής - κλιμακωτές χρεώσεις & διαγράμματα ροής (8.1.1 & 2.4.2-4)
 11. Κεφ. 8 & 2: Δομή επανάληψης: ΟΣΟ .. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ (8.2.1 & 2.4.5)
 12. Κεφ. 8 & 2: ΟΣΟ .. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ (Ασκήσεις - 1) (8.2.1 & 2.4.5)
 13. Κεφ. 8 & 2: ΟΣΟ .. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ (Ασκήσεις - 2) (8.2.1 & 2.4.5)
 14. Κεφ. 8 & 2: Δομή επανάληψης: ΓΙΑ (Μέρος Α') (8.2.3 & 2.4.5)
 15. Κεφ. 8 & 2: Δομή επανάληψης: ΓΙΑ (Μέρος Β') (8.2.3 & 2.4.5)

 

Το υλικό αυτό συλλέχτηκε και διαμορφώθηκε
από τον εκπ/κό Πληροφορικής Π"σταματάκη Σταμάτιο (ΠΕ86).