Διδακτέα - Εξεταστέα ύλη 2020-21

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη του μαθήματος Πληροφορικής (ΑΕΠΠ) της Γ' τάξης για το τρέχον σχολικό έτος 2020-21, έχει ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2020-21