Πληροφορική και παράδοση μαζί...

Μέθοδοι ταξινόμησης δοσμένες με πρωτότυπο τρόπο, μέσω βίντεο από το πανεπιστήμιο "Sapientia" της Ρουμανίας. Τα βίντεο παρουσιάζουν θεμελιώδεις έννοιες του προγραμματισμού, όπως είναι οι μέθοδοι ταξινόμησης, με μοναδικό, πρωτότυπο, "παραδοσιακό" τρόπο! Απολαύστε τα:

  • "Insert Sort":

 

  • "Bubble Sort":

  • "Quick Sort"

  • "Shell Sort"

  • "Merge Sort"

 

Εμείς να πούμε συγχαρητήρια στους εμπνευστές
και παράγοντες υλοποίησης των βίντεο!!!