Οδηγίες Μελέτης - Ασκήσεις

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), εξέδωσε "οδηγίες" για τη μελέτη του μαθήματος προς τους μαθητές, καθώς και διδακτικές ασκήσεις:

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

(2η έκδοση, 2019-20)
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ