Ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού 2014

Οι  Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής με την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ 148023/Γ2 /17-09-2014 στο πλαίσιο δράσεων με τίτλο «Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα» (σχετική αφίσα) υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού. Για περισσότερες πληροφορίες:

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
(11 - 17 Οκτωμβρίου 2014)