Διαγωνισμός Πληροφορικής και υπολογιστικής σκέψης

Τίτλος διαγωνισμού: "ΚΑΣΤΟΡΑΣ - BERBAS GR"

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Έχει διάρκεια 35΄ και περιλαμβάνει 10 σύντομα προβλήματα ή ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που απαιτούν την εφαρμογή λογικής και υπολογιστικής σκέψης,

Εγγραφές σχολείων: από 15/10/2019 έως 15/11/2019

Χρόνος διεξαγωγής: από 18/11/2019 έως 29/11/2019

  • Παραδείγματα θεμάτων εδώ.
  • Θέματα παλαιότερων διαγωνισμών εδώ.
  • Εγχειρίδιο Συντονιστή σχολικής μονάδας εδώ.
  • Πληροφορίες για εκπαιδευτικούς εδώ.
  • Η σελίδα του διαγωνισμού εδώ,
  • Προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ,