2ος Παννελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Η θεματολογία του διαγωνισμού αφορά την ¨Κλιματική Αλλαγή" και περιλαμβάνει:

 • Εξοικονόμησης ενέργειας – νερού
 • Οικολογικής Γεωργίας- Βελτίωση παραγωγής/ συγκομιδης
 • Αστικής κηπουρικής
 • Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Παρακολούθησης κλίματος
 • Προστασίας του Περιβάλλοντος
 • Κυκλικής Οικονομίας
 • Άλλα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (π.χ Λύσεις για Βιοκλιματικά κτίρια, για Βιοκλοματικά μεταφορικά μέσα κτλ)

Απευθύνεται σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ΙΕΚ.

Οι φάσεις του διαγωνισμού είναι τρεις:

Α΄ φάση: Φάση Σχεδιασμού έως 30 Νοεμβρίου 2019,

Β΄ φάση: Φάση Υλοποίησης έως 30 Απριλίου 2020

Γ΄ φάση: Αξιολόγηση και Βράβευση των καλύτερων έργων (3 ανά κατηγορία)

 • Σελίδα του διαγωνισμού εδώ.
 • Δήλωση συμμετοχής εδώ.
 • Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναλυτικά εδώ.