8ος Διαγωνισμός Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστοτόπων

Banner 234x60Για την υποβολή της υποψηφιότητάς σας συνδεθείτε με το Πληροφοριακό Σύστημα του 8ου ΔΕΕΙ το οποίο είναι διαθέσιμο από 14.11.2016 μέχρι 14.12.2016 στη διεύθυνση: http://www.eduwebawards.gr/app2/public/.