Η ώρα του "κώδικα" 2015

Η «Ώρα του Κώδικα», είναι μια δράση μέσω της οποίας οι μαθητές μπορούν να δοκιμάσουν και να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία σχετικά με τον προγραμματισμό. Η δράση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας

7-13 Δεκεμβρίου, 2015.

Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες από την ιστοσελίδα https://code.org/ που μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εορτασμό της Εκπαιδευτικής Εβδομάδας της Επιστήμης των Υπολογιστών ή για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών.