Τα Μαθηματικά της Φυσικής

Η Φυσική είναι ένα μάθημα που χρειάζεται τα Μαθηματικά πολύ συχνά.

  • Θα δούμε μεγέθη διανυσματικά και μονόμετρα, τα διανυσματικά θα τα παραστήσουμε με διανύσματα τα οποία θα χρειαστεί να τα προσθέσουμε με τους κανόνες πράξεων μεταξύ διανυσμάτων.
  • Θα δούμε μαθηματικούς τύπους στους οποίους θα χρειαστεί να αντικαταστήσουμε τα μεγέθη και να κάνουμε πράξεις ή αυτό θα γίνει αφού λύσουμε τους τύπους ως προς το μέγεθος το οποίο ζητείται, οπότε θα πρέπει να γνωρίζουμε πως λύνουμε εξισώσεις.
  • Πολλά από τα μεγέθη μεταβάλλονται σε συνάρτηση με κάποια άλλα οπότε θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε διαγράμματα και να υπολογίσουμε νέα μεγέθη από τα χαρακτηριστικά αυτών των διαγραμμάτων.
  • Πολύ συχνά οι γωνίες που σχηματίζονται θα ανήκουν σε κάποια τρίγωνα και εμείς θα χρειαστούμε αρκετά στοιχεία από την τριγωνομετρία.

Τα Μαθηματικά αυτά θα βρείτε στην σελίδα του φυσικού Κωνσταντίνου Παύλου

Αναλυτικά: