Ασκήσεις διαγωνίσματος φυσικής στη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας

Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

Όποιος θέλει μπορεί να ξαναπροσπαθήσει να λύσει το 2ο θέμα και το 3ο του διαγωνίσματος:

Κεφάλαιο: Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας

Θέμα 2ο

Αφήνουμε μια μικρή πέτρα μάζας m να πέσει απο κάποιο ύψος h στο έδαφος, χωρίς να ενεργεί πάνω της αντίσταση απο τον αέρα και φτάνει στο έδαφος με κινητική ενέργεια Κ. Αν αφήσουμε την ίδια πέτρα να πέσει από διπλάσιο ύψος 2h στο έδαφος τότε θα φτάσει με κινητική ενέργεια:

Α. Κ/2           Β. Κ                Γ. 2Κ

Κυκλώστε τη σωστή απάντηση και         δικαιολογήστε.     

                                                           

Θέμα 3ο

Δύο εφαρμογές στην ίδια άσκηση

 

          1. Σώμα μάζας m=100kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και τη χρονική στιγμή to=0 έχει ταχύτητα Uo=?17m/s και δέχεται οριζόντια δύναμη F=200N.

Α. Αν το σώμα εμφανίζει με το οριζόντιο επίπεδο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,1 για μετατόπιση x=4m να βρείτε:

          1. Το έργο της δύναμης F.                                                           

          2. Την ταχύτητα που θα έχει στη θέση x=4m.                              

          Β. Αν η δύναμη που ασκείται στο σώμα είναι μεταβλητή και δίνεται από τη σχέση:

   F=100x (F-->N, x-->m) η ταχύτητά του θα είναι διαφορετική στην θέση x=4m από αυτήν που υπολογίσατε στο Α2 ερώτημα;                 

                        [A1: 800 J,    A2: 5 m/s,    B: Ίδια]

          2. Σώμα μάζας m=50kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και τη χρονική στιγμή to=0 έχει ταχύτητα Uo=3m/s και δέχεται οριζόντια δύναμη F=400N.

Α. Αν το σώμα εμφανίζει με το οριζόντιο επίπεδο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2 για μετατόπιση x=6m να βρείτε:

          1. Το έργο της δύναμης F.                                                           

          2. Την ταχύτητα που θα έχει στη θέση x=6m.                              

          Β. Αν η δύναμη που ασκείται στο σώμα είναι μεταβλητή και δίνεται από τη σχέση:

   F=100+100x (F-->N, x-->m) η ταχύτητά του θα είναι διαφορετική στην θέση x=6m από αυτήν που υπολογίσατε στο Α2 ερώτημα;

[A1: 2400 J,    A2: 9 m/s,    B: Ίδια]

           Δίνεται και για τις δύο εφαρμογές g=10m/s2

         embada

f diag