Εδώ μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε σε μορφή "pdf", σημειώσεις και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις από το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής (νέο βιβλίο) της Α' τάξης:

Κεφ. 8: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  1. Επικοινωνία και δίκτυα υπολογιστών (παρ. 8.1)
  2. Ταξινόμηση δικτύων υπολογιστών (παρ. 8.2)
    Φύλλο Εργασίας (Κεφ. 8)

Κεφ. 9: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - WEB 2.0 και WEB X.0

  1. Διαδίκτυο (παρ. 9.1, 9.2)