Εφ/γές Πληροφορικής - Ερευνητικές Εραγασίες Β' τετραμήνου

Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής εκπονήθηκαν από τα παιδιά της Α' τάξης Ερευνητικές Εργασίες για το Β' τετράμηνο, πάνω σε διάφορα θέματα σχετικά με τα κεφάλαια 7, 15 και 16 του σχολικού βιβλίου. Οι πιο αξιόλογες απ' αυτές παρατείθενται παρακάτω:

Τμήμα Α1:

Τμήμα Α2:

Τμήμα Α3: