Γενιές Υπολογιστών

Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής, δημιουργήσαμε μια χρονογραμμή με τις γενιές των υπολογιστών έτσι όπως τις αναφέρει το σχολικό βιβλίο, μέσω της web2 εφαρμογής "timerime":