Παρακαλώ επισκεφτείτε την ηλεκτρονική τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και υλοποιήστε το φύλλο εργασίας για την εφαρμογή ζωγραφικής που αναρτάται εκεί...

Η.ΤΑΞΗ - ΠΣΔ

"AppInventor" -. Κεφ. 7
(Προγραμματισμός Φορητών Συσκευών)