• Η διδακτέα ύλη* για το μάθημα επιλογής "Εφαρμογές Πληροφορικής" της Α' τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-16, έχει διαμορφωθεί ως εξής:

didaktea yli

  • Η εξεταστέα ύλη για τις ενδοσχολικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2016 έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

*Εγκύκλιος Υπουργείου:
Αρ. Πρωτ. 159253/Δ2/09-10-2015