Ερωτηματολόγιο "light" σε επίπεδο τάξης για τη χρήση του "Facebook"

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
DSC 0002


     Με κόκκινο είναι σημειωμένες οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως πολύ λίγα παιδιά (3/21) δηλώνουν πως έχουν διαβάσει κι έχουν κατανοήσει τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του "facebook", ενώ 1 στα 3 παιδιά περίπου έχει αποδεχτεί αιτήματα φιλίας από αγνώστους, δεν ελέγχει τις ρυθμίσεις ασφαλείας κι έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες χωρίς συγκατάθεση των εμφανιζόμενων προσώπων. Τέλος, 2 από τα 21 παιδιά δηλώνουν πως έχουν παρενοχληθεί, 
ενώ περισσότεροι από ένας στους τρεις (8/21) δηλώνουν πως έχουν απενεργοποιήσει (ή διαγράψει) το λογαριασμό τους!
 

Δείγμα: 21 ατόμων
(Α' Λυκείου)