Β΄ Φυσική Γ: Ασκήσεις 2-12 του 1ου κεφαλαίου

Για την επανάληψή σας στις παραγράφους 1.1 και 1.2 παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τις λύσεις των ασκήσεων 2-12 πατώντας πάνω στην άσκηση.

 

άσκηση 2

άσκηση 3

άσκηση 4

άσκηση 5

άσκηση 6

άσκηση 7

άσκηση 8

άσκηση 9

άσκηση 10

άσκηση 11

άσκηση 12