Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες (122982/Δ2/17-9-2020) για τη διδασκαλία του μαθήματος, η διδακτέα ύλη ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ, έχει καθοριστεί για φέτος ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ