• Η διδακτέα ύλη για το μάθημα "Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ" της Β' τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-16, έχει διαμορφωθεί ως εξής:

didaktea yli

 

Εγκύκλιος υπουργείου:
Αρ. Πρωτ. 159259/Δ2/09-10-2015