ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

 

 Με σκοπό την καλύτερη συνεργασία καθηγητών μαθητών και γονέων και για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου  ενημερώνουμε για :

Α.   Θέματα  υγείας

Β.   Φοίτηση μαθητών/μαθητριών

Γ.   Συμπεριφορά

Δ.   Κινητά τηλέφωνα – χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο

Ε.   Εκδρομές – Περίπατοι

ΣΤ. Ενημέρωση γονέων – Συνεργασία με τους καθηγητές

Η.   Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας και φέτος εναρμονίζεται με τις οδηγίες της πολιτείας – όπως αυτές καταγράφονται στην ΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55254 (ΦΕΚ 4187/τχ. Β΄/10-09-2021). 

 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων εργαζομένων στο Λύκειο και με βάση τις οδηγίες της πολιτείας θα πρέπει να τηρείται ένα αυστηρό πρωτόκολλο που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω μέτρα:

 1. Υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές και επισκέπτες. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη, λαμβάνει απουσία και παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του.
 2. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή πρωί, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να εισέλθουν στο χώρο του σχολείου έχουν υποχρέωση να προσκομίζουν την κάρτα .
 3. Αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο ο συγχρωτισμός των μαθητών Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει αλκοολούχο διάλυμα.
 4. Καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.
 5. Αποφυγή επίσκεψης στο σχολείο γονέων και κηδεμόνων όταν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Όταν είναι επιβεβλημένη η παρουσία γονέων-κηδεμόνων στο σχολείο αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό -48 ωρών.
 6. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.
 7. Στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος COVID-19 ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και διενεργείται επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος. Οι μαθητές του τμήματος και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο συγκεκριμένο τμήμα διενεργούν ή όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Έλεγχος σχολικών[1]

στενών επαφών  κρούσματος

Ημέρα από τελευταία επαφή με κρούσμα ->

 

0-1η

μέρα

 

2η

μέρα

 

3η

μέρα

 

4η

μέρα

 

5η

μέρα

 

6η

μέρα

 

7η

μέρα

>Πλήρης εμβολιασμός ή νόσος

 

ST

 

 

 

 

 

ST

>Όχι πλήρης εμβολιασμός ούτε  νόσος

 

-Μαθητές σε γενικά στενή επαφή

RT

 

ST

 

ST

 

RT

-Μαθητές σε κοντινή θέση με κρούσμα

RT

ST

ST

ST

ST

 

RT

-Εκπαιδευτικοί/προσωπικό σε στενή επαφή

RT

 

RT

 

RT

 

RT

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]Σχολικές επαφές είναι οι επαφές που έγιναν στο πλαίσιο του σχολείου.Τα ίδια μέτρα ισχύουν και για επαφές εκτός σχολείου (π.χ.φροντιστήριο). Άτομα που συγκατοικούν όμως με κρούσμα (ενδοοικογενειακή επαφή) παραμένουν σε «καραντίνα» επί 10 ημέρες.

 

 1. Μαθητές που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 8 της Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 (ΦΕΚ 378/τχ Β΄/08-09-2020) εγκυκλίου – μετά την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης – δεν προσέρχονται στο σχολείο και παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τέλος επισημαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνουν οι γονείς άμεσα τη Δ/νση του Σχολείου για οποιοδήποτε θέμα υγείας των παιδιών τους. Επίσης να ενημερώνουν για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και να αναφέρουν τυχόν άλλα στοιχεία που κατά την κρίση τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών τους κατά την παραμονή τους στους σχολικούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές- μαθήτριες της Α΄ Τάξης (και όσοι άλλοι δεν προσκόμισαν ως τώρα) πρέπει να προσκομίσουν το συντομότερο δυνατό το  Ατομικό Δελτίο Υγείας, υπογεγραμμένο από γιατρό.

Β. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

 1. Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις 8:20. Με το χτύπημα του κουδουνιού στις 08:20 ξεκινάει η πρωινή συγκέντρωση του σχολείου , μια σημαντική στιγμή της σχολικής ζωής, γιατί είναι η μοναδική τακτική συγκέντρωση της σχολικής κοινότητας.
 2. Κατά τη διάρκεια της προσευχής, μαθητές άλλου δόγματος παρευρίσκονται σιωπηλά με σεβασμό στη στιγμή. Ακολουθούν ανακοινώσεις που προέρχονται από τις εκπαιδευτικές αρχές, το Σύλλογο Καθηγητών, το Μαθητικό Συμβούλιο κλπ. Σ’ αυτήν την καθημερινή συνάντηση είναι υποχρέωση όλων να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν με προσοχή έτσι ώστε να ενημερώνονται υπεύθυνα σε θέματα που τους αφορούν και να προετοιμάζονται για το εκπαιδευτικό έργο που ακολουθεί.
 3. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα και μέχρι τις 8:30 το πρωί το Σχολείο στο τηλέφωνο 22410-41477 , για τυχόν απουσία του παιδιού τους καθώς και για καθυστερημένη προσέλευση.
 1. Το σχολείο, σε εβδομαδιαία βάση ενημερώνει τους γονείς για τις απουσίες του μαθητή/μαθήτριας.
 2. Τα όρια των απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης ως επαρκούς στο Γενικό Λύκειο είναι 114 και δεν υπάρχει (από το 2018) η διάκριση σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

γ)Την ημέρα που προσέρχεται σε εμβολιαστικό κέντρο για την πραγματοποίηση του εμβολίου.

δ)Την επομένη του εμβολιασμού εφόσον υπάρχουν συμπτώματα

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

 1. Αναχώρηση των μαθητών από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου, δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με την έγκριση ή την παρουσία του γονέα που θα αιτιολογήσει επαρκώς την ανάγκη της απουσίας, ή αποστολή υπεύθυνης δήλωσης στο του σχολείου.
 1. Η έξοδος του μαθητή από το σχολικό χώρο ή η παραμονή του εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, δεν επιτρέπεται.
 1. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στην τάξη τους μετά το τέλος του διαλείμματος. Χωρίς άδεια, αδικαιολόγητη και επαναλαμβανόμενα καθυστερημένη προσέλευση, χρεώνει το μαθητή με απουσία.
 1. Οι γονείς των μαθητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης και της επίδοσης των παιδιών τους. Εάν επιθυμούν να προσέλθουν στο σχολείο θα πρέπει-αφού ενημερώσουν τηλεφωνικά-να προσκομίζουν ένα από τα παρακάτω :
  • πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης (τελευταίου εξαμήνου)
  • αρνητικό 48 ωρών
  • αρνητικό 72 ωρών
 1. Ενημερωτικά σημειώματα για τη φοίτηση (απουσίες) των μαθητών στέλνονται στους γονείς, με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι γονείς να ελέγχουν καθημερινά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. 

 

Γ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 1. Ο σεβασμός όλων προς τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας (μαθητές, Δ/νση, εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους εργαζόμενους) είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του Σχολείου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, κατανόησης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ όλων των μελών της Σχολικής Κοινότητας.
 2. Κατά τις ώρες της διδασκαλίας οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν και να προσπαθούν, να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και να σέβονται πάντα το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση.
 3. Η θέση των μαθητών στην τάξη ορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και – για λόγους υγειονομικής ασφάλειας – δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή. Επίσης καλό είναι οι μαθητές να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους μολύβια και τετράδια.
 4. Στα διαλείμματα δεν επιτρέπεται να παραμένουν οι μαθητές στις αίθουσες διδασκαλίας. Όσο ο καιρός το επιτρέπει οι μαθητές θα βρίσκονται στο προαύλιο, σε καθορισμένο χώρο και δεν θα έρχονται σε επαφή με τους μαθητές των άλλων τμημάτων που κάνουν μαζί διάλειμμα.
 5. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής πρέπει να εξεταστεί εκτάκτως σε γραπτή δοκιμασία (π.χ. σε επαναληπτικό Διαγώνισμα στο οποίο απουσίαζε την ημέρα διεξαγωγής του) καθορίζεται ως χώρος εξέτασης κάποια διαθέσιμη αίθουσα διδασκαλίας όπου διενεργείται η εξέταση παρουσία του καθηγητή του μαθήματος ή άλλου διαθέσιμου εκπαιδευτικού.
 6. Όλοι οι χώροι του σχολείου καθώς και τα θρανία, τα καθίσματα κ.λ.π. πρέπει να διατηρούνται καθαρά, και να μην προξενούνται φθορές. Το ίδιο ισχύει για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Σχολείου και όλα τα εποπτικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή ώστε να αποφεύγονται φθορές.
 7. Το αθλητικό υλικό του Σχολείου πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και πάντοτε με την άδεια και την επίβλεψη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, αφού πρώτα έχει καθαριστεί και απολυμανθεί.
 8. Οι υβριστικές εκφράσεις και συμπεριφορές θα πρέπει να αποφεύγονται κατά την παραμονή στους χώρους του Σχολείου, κατά τη συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις και εκδρομές, κατά την αναμονή των σχολικών λεωφορείων και κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων με αυτά. Σημειώνεται ότι ο μαθητής διατηρεί τη μαθητική του ιδιότητα τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου.
 9. Η κάθε είδους επικοινωνία με άτομα εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, στην περίμετρο του προαυλίου ή στην είσοδο, δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας.
 10. Δεν επιτρέπεται η παραγγελία και προμήθεια αναψυκτικών, καφέδων και φαγητού από εταιρείες διανομής. Εάν  το σχολικό κυλικείο θα είναι κλειστό, οι μαθητές θα πρέπει να φροντίζουν να έχουν μαζί τους το φαγητό τους.
 11. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους χώρους του Σχολείου (υγειονομική διάταξη ΥΙ/Γ.Π./Οικ.76017/29-7-2002 ΦΕΚ 1001 τ.Β΄ του Υπουργείου Υγείας Ν. 3730, ΦΕΚ 262/23.12.08) και συνιστά πράξη που ελέγχεται πειθαρχικά.

 

Τέλος, κάθε ζήτημα που σχετίζεται ή επηρεάζει τη σχολική ζωή και απασχολεί τους μαθητές/τριες ή τους γονείς, καλό είναι να γνωστοποιείται στη Δ/νση του Σχολείου.

 

Δ. ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

Η κατοχή και χρήση των κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους του σχολείου (και στο προαύλιο) απαγορεύεται με βάση έγγραφη οδηγία του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.: Φ25/103373/Δ1/22-06-2018). Συγκεκριμένα:

 1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.
 2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από τα κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.
 3. Η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής μετάδοσης εικόνας και ήχου (Η/Υ, tablet ή κινητό τηλέφωνο) επιτρέπεται μόνο με την άδεια του διδάσκοντα εκπαιδευτικού και με την εποπτεία/επίβλεψή του, για την υποστήριξη του μαθήματος του και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

 

Ε. ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Πραγματοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά, εκπαιδευτικές εκδρομές, διδακτικές επισκέψεις, σχολικοί περίπατοι, εκπαιδευτικές επισκέψεις με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής, καθώς και τη διασφάλιση τη μη ανάμειξης διαφορετικών ομάδων.

 

ΣΤ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 1. Η ενημέρωση των γονέων από τους διδάσκοντες καθηγητές και η συνεργασία μαζί τους είναι απαραίτητη για την πρόοδο των μαθητών.
 2. Έχει ήδη αναφερθεί ότι λόγω της πανδημίας καλό είναι να αποφεύγεται η επίσκεψη των γονέων στο σχολείο και να αναζητηθούν άλλοι τρόποι ενημέρωσης, όπως το τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η πλατφόρμα .

 

Ζ. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Η συμβολή του συλλόγου γονέων στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου είναι σημαντική. Γι’ αυτό οι γονείς καλούνται να πλαισιώνουν τον Σύλλογο και να συμβάλλουν προσωπικά με τη συμμετοχή τους σ’ αυτόν.

            Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                                             Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                                                                                                                                 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ