Εξετάσεις

Αίτηση - Δήλωση αποφοίτων - Πανελλαδικές

Ως προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 ορίζεται το χρονικό διάστημα από 8/3/2021 ως 19/3/2021. Στο ανωτέρω διάστημα δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους.

Η υποβολή των Αιτήσεων - Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 θα γίνει στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του αποφοίτου Λύκειο. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής ακολουθεί σχετική αναλυτική εγκύκλιος...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ (Απόφοιτοι)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΗΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ (Τελειόφοιτοι)

 

Υπουργική Απόφαση
τ. Β' 826/2-3-2021

 

Προαγωγικές εξετάσεις 2020

Με υπουργική απόφαση δε θα διεξαχθούν φέτος οι προαγωγικές εξετάσεις, λόγω έκτακτων συνθηκών από την πανδημία.