Διδακτικό Προσωπικό 2021-22

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου

Α/Α ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1   ΠΕ 01 - Θεολόγων
2 Κομιζόγλου Όλγα ΠΕ 02 - Φιλολόγων
3 Ντάτσιου Αγλαΐα ΠΕ 02 - Φιλολόγων
4 Παύλου Αδαμαντία ΠΕ 02 - Φιλολόγων
5 Σκλαβούρη Ιωάννα ΠΕ 02 - Φιλολόγων
6 Τυροβούζης Νικόλαος ΠΕ 02 - Φιλολόγων
7 Παστάκας Σωτήριος ΠΕ 03 - Μαθηματικών
8 Χατζηανδρέου Νικόλαος ΠΕ 03 - Μαθηματικών
9 Ψωμαδάκη Ευαγγελία ΠΕ 03 - Μαθηματικών
10 Μαστή Χριστίνα ΠΕ 04.01 - Φυσικών
11 Καραγιάννη Μαρία ΠΕ 02.02 - Χημικών
12 Βεζάγκου Τραϊανή ΠΕ 04.04 - Βιολόγων
13   ΠΕ 05 - Γαλλικών
14 Μαλακού Μαρία ΠΕ 06 - Αγγλικών
15 Μαυροβουνιώτου Σοφία ΠΕ 06 - Αγγλικών
16 Γαβριλιώτη Αναστασία ΠΕ 07 - Γερμανικών
17 Κοζάς Κωνσταντίνος ΠΕ 11 - Φυσικής Αγωγής
18 Χατζησταμάτη Σμαράγδα (Δ/ντρια) ΠΕ 11 - Φυσικής Αγωγής
19 Πατσακιώτης Δαμιανός ΠΕ 80 - Οικονομολόγων
20 Κοντούλα Σοφία ΠΕ 86 - Πληροφορικής