3οι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης

Μαθητές Αγορητές

Απευθύνεται σε μαθητές και Μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θα διεξαχθεί 7 και 8 Μαρτίου 2020 στη Θεσσαλονίκη.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 17/01/2020

Η σελίδα του διαγωνισμού εδώ.

Η προκήρυξη εδώ.