Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου διοργανώνουν μαθητικό διαδικτυακό διαγωνισμό με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας, στο πλαίσιο του έργου «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο» με το ακρωνύμιο «ΕΝΕΡΓΕΙΝ».

Σκοπός του διαγωνισμού, ο οποίος εντάσσεται στις δράσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για το σύγχρονο, ανοικτό, αειφόρο σχολείο, είναι η ευαισθητοποίηση και η πρακτική άσκηση των μαθητών σε θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης της ενέργειας καθώς η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στην επίλυση προβλήματος.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές των Γυμνασίων και των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δωδεκανήσου και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (http://www.enercities.eu), στις 19 και στις 23 Μαρτίου 2015, κατά τις 2 τελευταίες ώρες του ωρολογίου προγράμματος, στο εργαστήριο πληροφορικής, με την εποπτεία των εκπαιδευτικών που έχουν ορισθεί.

Εδώ θα βρείτε την προκήρυξη και τους όρους του διαγωνισμού

και εδώ αναλυτικές οδηγίες.