Κ΄ Σύνοδος 2014-2015 "Βουλή των Εφήβων"

Κ΄ ΣΥΝΟΔΟΣ 2014-2015 "ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ"

Το ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Βουλή των εφήβων"

     Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με το ρόλο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και την αξία της συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

        Η σχετική εγκύκλιος για το πρόγραμμα είναι εδώ, και η ιστοσελίδα της βουλής των εφήβων εδώ.