Μαθητικός Διαγωνισμός "ΚΑΝ΄ ΤΟ Ν΄ ΑΚΟΥΣΤΕΙ 2022"

Οι συμμετοχές υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του European School Radio (http://europeanschoolradio.eu/ ), ακολουθώντας τις οδηγίες υποβολής.

Η υποβολή των συμμετοχών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 23η Ιανουαρίου 2022.

Παρακάτω θα βρείτε την: