Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ14.1/120265/Δ2/24-9-2021 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας-Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή” ΚΣΤ’ Σύνοδος-σχ. έτος 2021-2022» και σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 1126/1-10- 2021 επιστολή του Γενικού Γραμματέως του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σας ενημερώνουμε ότι τα Λύκεια που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων μπορούν να αποστείλουν αίτηση-δήλωση από τις 11 Οκτωβρίου 2021 έως τις 24 Οκτωβρίου 2021 μέσω της ιστοσελίδας www.efivoi.gr/scholeia (με κοινό κωδικό για όλα τα σχολεία: 2022). Για το σχολικό έτος 2021-22 κεντρική θεματική του προγράμματος είναι: Ψηφιακός Κόσμος: κωδικός Δημοκρ@τία #ενημερώνομαι#κρίνω#παρεμβαίνω.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εδώ.