2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), μετά την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας με στοιχεία Φ15 / 150821 / Δ2 της 5ης Νοεμβρίου 2020, ανακοινώνει εκ νέου την έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού με θέμα: « Η Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Καταπολέμηση της Κλιματική Αλλαγή ».

Η Ε.Ε.Φ. με την διοργάνωση του διαγωνισμού αυτού αποσκοπεί στην αφύπνιση των σπουδαστών της Δευτεροβάθμιας Βαθμίδας Εκπαίδευσης και των σπουδαστών των Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της χώρας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας καθώς και την παραγωγή ενέργειας με μεθόδους που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Επιθυμούμε η συμμετοχή στον διαγωνισμό να λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας φέρνοντας σε άμεση επαφή την επιστημονική κοινότητα σε θέματα καθαρής ενέργειας με τους νέους, με σκοπό τη μεταφορά γνώσης αλλά και τον εμπλουτισμό των σύγχρονων προσεγγίσεων με νέες ιδέες.

Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο την δημιουργική κινητοποίηση των νέων, την μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διάθεση πόρων από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και από κοινωφελή ιδρύματα, προς όλες τις τοπικές κοινότητες Πανελλαδικά με απώτερο στόχο την ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες Καθαρής Ενέργειας για όλους.

Κάποιες από τις δράσεις που υπηρετούν τον σκοπό αυτό είναι οι παρακάτω:

Αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.

Επίτευξη εξοικονόμησης (μείωση) της κατανάλωσης ενέργειας από το δίκτυο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr) με την παραγωγή θερμικής ή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων ή και των υποδομών τους.

Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμική κ.α.)

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων μέσω κανόνων Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και χρήσης Παθητικών Συστημάτων.

Αποθήκευση Καθαρής Ενέργειας (αντησιοταμίευση, κυψέλες καυσίμου κ.α.)

Λειτουργία Υβριδικών Συστημάτων

Οργάνωση και λειτουργία “Ενεργειακών Κοινοτήτων” και ενεργοποίηση του θεσμού του ενεργειακά υπεύθυνου σε ενεργοβόρες δομές (μεγάλα κτίρια, συμπλέγματα κτιρίων, κ.α.)

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό στη σελίδα της Ε.Ε.Φ. εδώ.