Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής: "...αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε"

Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά "Το Χαμόγελο του Παιδιού" διοργανώνει

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα:
"...αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε"

  • Υποβολή έργων έως:             1 Απριλίου 2021

Όπως σε κάθε διαγωνισμό απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους.

Παρακάτω θα βρείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού, τους όρους και τις προϋποθέσεις, την έγκριση και την αίτηση: