7ος Π.Μ.Δ. "Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες"

7ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
« Κύπρος- Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες»

  • Δήλωση συμμετοχής έως:     30  Νοεμβρίου 2020
  • Υποβολή έργων έως:            26  Μαρτίου 2021

Όπως σε κάθε διαγωνισμό απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους.

Παρακάτω θα βρείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού με τους όρους και τις προϋποθέσεις και την έγκριση: