Π.Μ.Δ. "Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου"

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο:
« Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου»

  • Δήλωση συμμετοχής έως:     2  Νοεμβρίου 2020
  • Υποβολή έργων έως:             26 Μαρτίου 2021

Όπως σε κάθε διαγωνισμό απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους.

Παρακάτω θα βρείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού με τους όρους και τις προϋποθέσεις, την έγκριση και την αίτηση: