Π.Μ.Δ. Σχολικής Εφημερίδας "1821-2021: Αγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης"

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Σχολικής Εφημερίδας με τίτλο:
« 1821-2021: Aγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης…»

  • Δήλωση συμμετοχής έως:     2  Νοεμβρίου 2020
  • Υποβολή έργων έως:             9 Απριλίου 2021

Όπως σε κάθε διαγωνισμό απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους.

Παρακάτω θα βρείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού με τους όρους και τις προϋποθέσεις, την έγκριση και την αίτηση: