Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών λειτουργίας στη χώρα μας, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση διοργανώνει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Σαράντα χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση». Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες σχολείων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Ελλάδας, δημόσιων και ιδιωτικών.

Επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι οι μαθητές:

  • να γνωρίσουν το πρόγραμμα και την ιστορία της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης,
  • να δοθεί στους /ις μαθητές /μαθήτριες η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά,
  • να γίνουν δημιουργοί,
  • να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες,
  • να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης,
  • να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής.

Καλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Τηλεοπτικό σποτ μέγιστης διάρκειας 45 δευτερολέπτων
  • Ραδιοφωνικό μήνυμα μέγιστης διάρκειας 90 δευτερολέπτων
  • Αφίσα διαστάσεων 297?420mm (Α3) με κάθετο προσανατολισμό.


Τα έργα θα πρέπει να είναι εμπνευσμένα από τα 40 χρόνια λειτουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Μπορεί να αξιοποιηθεί υλικό της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης από την ιστοσελίδα www.edutv.gr .

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα ορίζεται η 31/10/2017.

Λεπτομέρειες για τους όρους και τον τρόπο υποβολής θα βρείτε εδώ και εδώ.