Διαγωνισμός σκίτσου με τίτλο "Ο πλανήτης του άλλου πλανήτης όλων μας"

Το Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου/Πανεπιστήμιο Πατρών και η Educartoon, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και τη διασπορά, διοργανώνουν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον μαθητικό διαγωνισμό σκίτσου με τίτλο «Ο πλανήτης του άλλου πλανήτης όλων μας».

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ένα μεμονωμένο τμήμα σχολείου, μια τάξη, μια ομάδα μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις σχολείου ή μεμονωμένοι μαθητές. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση των συμμετεχόντων ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί του σχολείου.
Ο διαγωνισμός ξεκινά τον Οκτώβριο 2016 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων είναι η 31η Ιανουαρίου 2017.

Η αφίσα του διαγωνισμού.

Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού.

Η φόρμα συμμετοχής.