Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας αφίσας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)του Υπουργείου Εσωτερικών

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διοργανώνει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό

δημιουργίας αφίσας για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας με θέμα: «Χτίζουμε την Ισότητα των

Φύλων δημιουργώντας ενάντια στα στερεότυπα».

Σκοπός του διαγωνισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να ευαισθητοποιηθούν

και να επιδείξουν ενδιαφέρον για θέματα ισότητας, στοχεύοντας στην

παραγωγή πρωτότυπων έργων που θα προβάλουν το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι

? και οι ίδιες ? την έννοια της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των στερεοτύπων.

  Ο διαγωνισμός αφορά τη δημιουργία αφίσας, που θα συνοδεύεται από ένα

ομότιτλο κείμενο (μέχρι 150 λέξεις) και απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δευτερο-

βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

  Λεπτομέρειες εδώ.

  Προθεσμία υποβολής για το σχολείο: 10    Δεκεμβρίου    2015

  Προθεσμία υποβολής του έργου:       10    Φεβρουαρίου 2016