Κύπρος: 1974-2015 Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ...

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα - Μορφωτικό Γραφείο ? Σπίτι της Κύπρου και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου) συνδιοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα / Διαγωνισμό με θέμα: «Κύπρος: 1974-2015 Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ...».

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι πέρα από την ευαισθητοποίηση σχετικά με

το Κυπριακό πρόβλημα, να αποτελέσει «γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο

και την Ομογένεια και να ενδυναμώσει τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα

σε όλες τις κοινότητες του Ελληνισμού.

Το πρόγραμμα - διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών δημοτι-

κών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας,

και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Νίκου Αναστασιάδη. Ξεκινάει στις 21 Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2016.

Δήλωση συμμετοχής του σχολείου έως 30 Οκτωβρίου 2015

Η έγκριση του διαγωνισμού εδώ και αναλυτικές οδηγίες εδώ.