Π.Μ.Δ. για τη Βιοηθική

Θέμα του Διαγωνισμού: ¨Η δική μου Βιοηθική¨

Περιλαμβάνει:

 • Γενετική του ανθρώπου.
 • Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
 • Ευθανασία.
 • Μεταμοσχεύσεις.
 • Σχέσεις ασθενούς/ιατρού.
 • Έρευνα σε βιολογικό υλικό.
 • Βλαστοκύτταρα.
 • Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.
 • Μεταχείριση ζώων.
 • Βιοποικιλότητα/ βιοασφάλεια.

Απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου. Από κάθε Λύκειο μπορεί να συμμετέχει 1 ομάδα των 3-5 ατόμων.

 • Συνοπτική γραπτή παρουσίαση (περίληψη εως 800 λέξεις) έως 1 Μαρτίου 2020 σε ειδική φόρμα που θα βρείτε στο παράρτημα με τις αναλυτικές οδηγίες του διαγωνισμού εδώ.
 • Παρουσίαση εργασιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη των καλύτερων προτάσεων: Νοέμβριος 2020
 • Ηλεκτρονικό βιβλίο για τη Βιοηθική εδώ.
 • Σελίδα του διαγωνισμού εδώ.