Χρήσιμο υλικό για το διαγωνισμό της αστρονομίας

Υλικό χρήσιμο για την αστρονομία θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Εκδόσεις από το Ίδρυμα Ευγενίδου

Βίντεο

Α. Από την εκπαιδευτική τηλεόραση: Παράθυρο στο σύμπαν

Β. Το σύμπαν που αγάπησα από τη σελίδα του Στράτου Θεοδοσίου

Γ. Από το Ευγενίδιο ίδρυμα

Προσομοιώσεις και animations

 Επιμέλεια: Μαστή Χριστίνα (ΠΕ0401)